Bản vẽ sân bóng Mini tiêu chuẩn

Bản vẽ sân bóng Mini tiêu chuẩn

Sân cỏ nhân tạo hiện nay được xây dựng với nhiều kích thước khác nhau phụ thuộc vào diện tích đất thực tế. Cho dù sân được làm theo kích thước nào đi nữa vẫn phải tuân thủ các thông số tiêu chuẩn. San 25×42